NDI - internet telewizja telefon
Panel Obsługi Abonenta

Please login.


Customer ID:
PIN:


Remind credentials
Apel. Drodzy klienci.

NDI - usługi komputerowe wraz z pracownikami, zwraca się do wszystkich ludzi
dobrej woli z prośbą i koleżeńską zbiórkę środków, celem wsparcia rehabilitacji
naszego kolegi Dawida Burakowskiego, pracownika firmy NDI, u którego stwierdzono
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego spowodowane wirusem odkleszczowego zapalenia
mózgu z neuroboreliozą oraz niewydolnością oddechową.

Aby ratować Dawida konieczna jest rehabilitacja, która jest możliwa, lecz kosztowna
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji SIEPOMAGA.

https://www.siepomaga.pl/dawid-burakowski

Wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na nasz apel, serdecznie DZIEKUJEMY!